Mục tiêu đào tạo – Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông -K62

 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

(Civil Engineering in Transportation)

Mã ngành: 7.58.02.05

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Cử nhân/Kỹ sư)

 

  1. Mục tiêu chung
  2. a) Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân, kĩ sư, đội ngũ nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông nhằm tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, anh ninh và hội nhập quốc tế.
  3. b) Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu, có khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế, thi công và vận hành công trình, có khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ với trình độ tiên tiến, có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ.

 

  1. Mục tiêu cụ thể 

MT1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

MT2. Có các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vững chắc nhằm phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: thiết kế, thi công, giám sát, phân tích kinh tế kỹ thuật, quản lý, khai thác, bảo trì các công trình. Có tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu, thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

MT3. Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, thực nghiệm và khám phá trí thức. Có thái độ cá nhân tích cực và thái độ làm việc chuyên nghiệp phù hợp với môi trường làm việc và đặc thù nghề nghiệp.

MT4. Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

MT5. Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội chung. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật.

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *