Tên tiếng việt: Bộ môn Địa kỹ thuật

Tên tiếng Anh: Department of Geotechnics

  1. Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: P405- 406 A6 Trường ĐH Giao thông vận tải
  • Email: bmdiakythuat@utc.edu.vn
  • Số điện thoại: 0243.766.45.29
  • Trưởng bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Đức Mạnh
  • Facebook fanpage: https://www.facebook.com/bomondiakythuat/

(Ngoài email và tên tiếng Anh chính thức như trên, theo quy định và cập nhật của nhà trường - trước đây Bộ môn Địa kỹ thuật cũng từng dùng tên tiếng Anh "Geotechnical Department" và email: bmdktdhgtvt@gmail.com).

2. Giới thiệu bộ môn

Phạm Thanh Hà

ThS Phạm Thanh Hà

E-mail: thanhhagt@gmail.com
Lê Anh Đức

ThS Lê Anh Đức

E-mail: leducdungmi09@gmail.com
Lê Thị Hồng Vân

ThS Lê Thị Hồng Vân

E-mail: vankiennghia@gmail.com
Nguyễn Anh Tuấn

ThS Nguyễn Anh Tuấn

E-mail: anhtuandkt@gmail.com
Nguyễn Đức Hạnh

TS Nguyễn Đức Hạnh

E-mail: ndth@yahoo.com
Võ Thị Hồng Minh

ThS Võ Thị Hồng Minh

E-mail: jalaminh@gmail.com
a-Manh_1

PGS.TS. Nguyễn Đức Mạnh

E-mail: nguyenducmanh@utc.edu.vn
anh-lam

TS Đặng Hồng Lam

E-mail: dang.hong.lam@utc.edu.vn
IMG_4635

ThS Trần Thị Thu Hiền

E-mail: tranhiennxht@gmail.com
2016-10-04-130907

ThS Nguyễn Thái Linh

E-mail: Thailinh.303@gmail.com
Co-Ha

ThS Nguyễn Hải Hà

E-mail: haihageot.utc@gmail.com
2013-08-12-094708

ThS Nguyễn Bá Đồng

E-mail: nbdong@utc.edu.vn
thịnh

TS Phí Hồng Thịnh

E-mail: thinhph@utc.edu.vn
08398a9

PGS.TS. Nguyễn Châu Lân

E-mail: nguyenchaulan@utc.edu.vn