Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Dao-Sy-Dan

TS Đào Sỹ Đán

0437661775
sydandao@utc.edu.vn
  • Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu ngầm, Cơ học kết cấu, Phân tích số, Động lực học và ổn định công trình.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 12/11/2010 Nghiên cứu tính toán thiết kế cột bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn hiện hành/ Calculation and design methods of reinforced concrete columns according to current specifications / Publisher: Tạp Chí Khoa học GTVT (1859-2724)
2 07/05/2011 Tính toán kết cấu cầu thép chịu tác dụng của tải trọng mỏi theo 22TCN 272-05/ Calculate steel bridge structure under fatigue load acoording to 22TCN272-05 / Publisher: Tạp chí Cầu Đường Việt Nam (1859-459X)
3 15/08/2015 Deep excavations and shield-tunneling works in Taiwan and Indonesia / Publisher: Numerical Analysis in Geotechnics – NAG2015, 20 August 2015, Vietnam Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Ha Noi, Viet Nam
4 30/09/2015 Prediction of Ground Surface Settlements Caused by Deep Excavations in Sands Publisher: Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA (0046-5828)
5 02/11/2015 PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH SỐ ĐO CHUYỂN VỊ NGANG TƯỜNG CHẮN CỦA HỐ ĐÀO SÂU/ The correction method of measurements of lateral wall displacements in deep excavations / Publisher: Proceedings of Young Lecturer Science Symposium, Faculty of Civil Engineering, University of Transport and Communications, 11/2015, Ha Noi, Viet Nam
6 14/03/2016 Evaluation of Performance of Diaphragm Walls by Wall Deflection Paths for Deep Excavations in Central Ha Noi / Publisher:Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA (0046-5828)
7 04/04/2016 Impacts from three-dimensional effect on the wall deflection induced by a deep excavation in Kaohsiung, Taiwan / Publisher: The 15th Asian Regional Conference (15ARC) on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
8 01/08/2016 LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ VÀ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊ TÔNG THEO ACI 318M-11/STATISTICAL PROBABILITY THEORY AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE ACCORDING TO ACI 318M-11/ Publisher: Tạp chí Cầu Đường Việt Nam (1859-459X).
9 01/11/2016 Prediction of building damage induced by deep excavations in Hanoi, Vietnam/ Publisher: ICSCE 2016
10 01/01/2017 Đánh giá mức độ phá hoại công trình do việc xây dựng những hố đào sâu ở Hà Nội, Việt Nam/ The assessment of building damage degree due to deep excavations in Ha Noi, Vietnam/ Publisher: Tạp chí Địa Kỹ Thuật (0868-279X).
11 01/03/2018 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT TÁC DỤNG LÊN TRỤ CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀN HỒI DẠNG ĐƠN/CALCULATION OF EARTHQUAKE LOADS TO BRIDGE PIERS BASED ON THE SINGLE-MODE ELASTIC METHOD/ Publisher: Tạp chí Cầu Đường Việt Nam (1859-459X).
12 01/06/2019 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHẾ TẠO CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYMER TRO BAY CANXI THẤP/ EXPERIMENTAL STUDY TO MANUFACTURE LOW-CALCIUM FLY ASH-BASED GEOPOLYMER BINDER/ Publisher: Tạp chí Giao thông Vận tải (2354-0818).
13 01/10/2019 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ LỰC DÍNH BÁM CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER TRO BAY KHI BỊ XÂM THỰC/ EXPERIMENTAL STUDY TO ASSESS THE BOND STRENGTH OF FLY ASH-BASED GEOPOLYMER CONCRETE DUE TO CORROSION/ Publisher: Tạp chí Giao thông Vận tải (2354-0818).
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 10/05/2010 Bài giảng Cơ học Xây dựng/Lecture of Construction Mechanics / Publisher: Đại học Giao thông Vận tải.
2 01/10/2018 Kết cấu thép/ Steel structure/ Publisher: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải.