Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Anh_Vinh_2015_The

ThS Đỗ Vương Vinh

0989150910
dovuongvinh@utc.edu.vn
  • Bê tông nhựa; công nghệ xây dựng đường ô tô; quản lý khai thác và bảo trì đường ô tô
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STTThời gianNội dung
1
230/12/2010Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ bê tông nhựa đúc (Mastic asphalt) trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, tham gia.
331/12/2010Đánh giá chất lượng mặt đường bê tông trong xây dựng và khai thác. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, tham gia.
401/06/2012“Tiếp cận nghiên cứu qui luật phát triển hư hỏng mặt đường xe buýt trong nội đô Hà Nội”, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Dự án Giáo dục Đại học giai đoạn 2, mã số EEC8.2, Tham gia, nghiệm thu tháng 06 năm 2012 tại trường Đại học Giao thông Vận tải.
531/12/2012Biên soạn tiêu chuẩn cơ sở ngành: “Tiêu chuẩn bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” - (Tham gia - cấp Bộ GTVT) - chương trình năm 2012
611/03/2015Nghiên cứu phương pháp dự báo tuổi thọ còn lại của kết cấu áo đường mềm. Đề tài cấp Trường Đại học GTVT, tham gia.
728/12/2016Chủ nhiệm đề tài cấp Trường "Nghiên cứu thực nghiệm tính chất cơ lý của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng"; Mã số: T2016-CT-65; nghiệm thu tháng 12/2016.
825/03/2019Tham gia đề tài cấp Trường "Nghiên cứu một số tính chất của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu Hà Nội"; Mã số : T2018-CT-027; nghiệm thu tháng 03/2019.
926/03/2019Tham gia đề tài cấp Trường "Đánh giá chất lượng đầm nén mẫu bê tông asphalt sử dụng các phương pháp và công nghệ đầm nén khác nhau trong phòng thí nghiệm"; Mã số:T2018-CT-049; nghiệm thu tháng 03/2019.
1029/03/2019Chủ nhiệm đề tài cấp Trường "Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá vai trò của bộ khung cốt liệu thô trong việc hình thành và phát triển biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa"; Mã số: T2018-CT-054; nghiệm thu tháng 03/2019
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTTừ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTThời gianBài báo
101/03/2010“Khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao thông vòng xuyến” bài báo khoa học, tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 03 – 2010, đồng tác giả.
201/11/2010“Khảo sát ảnh hưởng của cỡ hạt và thành phần cỡ hạt cốt liệu đến một số chỉ tiêu cơ lý chủ yếu của bê tông asphalt rải nóng” bài báo khoa học, tạp chí khoa học Giao thông Vận tải, số 32-11/2010, đồng tác giả.
301/06/2013“Xây dựng ma trận xuống cấp của mặt đường sử dụng một số chỉ tiêu đánh giá đặc trưng khai thác của mặt đường”, tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 42 - tháng 06 năm 2013, đồng tác giả.
401/06/2013“Nghiên cứu đề xuất vị trí cắm biển báo nguy hiểm trên đường ô tô”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 06 năm 2013, đồng tác giả.
501/11/2015"Thiết kế cấp phối cốt liệu cho hỗn hợp bê tông nhựa nóng bằng phương pháp Bailey", Hội nghị khoa học Giảng viên trẻ khoa công trình, năm 2015.
601/11/2016“Ảnh hưởng của cốt liệu mịn và bột khoáng đến cường độ kéo uốn của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 11 năm 2016, đồng tác giả.
718/09/2017Báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế có phản biện, đăng kỷ yếu hội thảo: “Effects of fillers and fine aggregates on the shear strength of fine aggregate matrix in hot mix asphalt”, 12th International Conference of Eastern Asia Society For Transportation Studies, 18/09/2017
810/03/2019"Nghiên cứu các phương pháp thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa chặt có xét đến việc hình thành bộ khung chịu lực từ cốt liệu thô", Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 03 năm 2019.
915/06/2020"Khả năng chống biến dạng không hồi phục của hỗn hợp bê tông nhựa chặt có cấp phối cốt liệu thiết kế theo phương pháp Bailey", Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 6 năm 2020 đồng tác giả.
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STTTừ ngàyĐến ngàyHọ tênTrình độTóm tắt nghiên cứu
1Học viên
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 22/01/2018"Khai thác và bảo trì đường ô tô", tham gia biên soạn, xuất bản tháng 01 năm 2018; Mã số ISBN: 978-604-76-1566-7