Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

đỗ xuân quý

ThS Đỗ Xuân Quý

0989556088
quysbvl@utc.edu.vn
  • Mô hình và phân tích kết cấu phi tuyến;
  • Kiểm định, thử tải công trình;
  • Đánh giá, xác định nguyên nhân sự cố công trình;
  • Giải pháp sửa chữa, mở rông công năng, tăng cường khả năng chịu lực, chống thấm công trình.
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
107/12/2007Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Nguyễn Xuân Lựu: Tính toán kết cấu có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 8, tập 2, tr.57-68, 6-7/12/2007.
229/11/2008Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính kết cấu vỏ hầm với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 24, tr.79-83, 11/2008
329/11/2008Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính cọc đơn trong nền đất với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 24, Tr.125-130, 11/2008
429/11/2008Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Nghiên cứu ứng dụng hàm Solver giải các bài toán kỹ thuật - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 24, tr.90-94, 11/2008
530/06/2010Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Ngọc Linh: Tính kết cấu thanh có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 30, tr.47-52, 2010.
614/10/2010Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính tà vẹt với mô hình liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 32, 2010.
713/11/2010Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính toán nội lực chuyển vị trong tà vẹt ghi đường sắt bằng phương phấp Phần tử hữu hạn với mô hình liên kết dị hướng - kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần thứ 10, tr.54-58, 2010.
830/06/2012Lương Xuân Bính, Vũ Văn Thành, Trịnh Minh Hải, Đỗ Xuân Quý, Ong Wee Keong: Ứng dụng công nghệ TYFO "FIBWRAP" trong sửa chữa khẩn cấp mặt cầu BTCT đảm bảo giao thông - Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 6, Tr.8-11, 2012.
909/12/2012Lương Xuân Bính, Vũ Ngọc Linh, Đỗ Xuân Quý: Tính toán tấm mặt đường cứng theo mô hình kết cấu có liên kết dị hướng - Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9, Tập 2, tr.67-70,2012.
1031/12/2015Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý: Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng - Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 49, 12/2015.
1110/12/2017Lê Xuân Lưu, Lương Xuân Bính, Đỗ Xuân Quý, Vũ Thị Nga (2017). “Nghiên cứu ổn định dầm trên nền đàn hồi theo mô hình nền đàn hồi một chiều”. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, tập 3, quyển 1, tr.763-770
1210/12/2017Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hà Văn Quân, Hoàng Văn Tuấn (2017). “Tính ổn định thanh chịu nén có liên kết dị hướng bằng phương pháp phần tử hữu hạn”. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, tập 3, quyển 2, tr.942-950.
1310/04/2018Do Xuan Quy, Luong Xuan Binh, Hoang Thanh Thuy (2018). “Analysis for internal foreces and displacements in rail bars of railway to dead – live loads with FEM using tensionless spring modeling”. Hội nghị phát triển đường sắt Việt Nam và kinh nghiệm của Trung Quốc, tr.98-104
1419/07/2018Lương Xuân Bính, Vũ Thị Nga, Đỗ Xuân Quý, Lê Gia Khuyến (2018). "Một phương pháp gần đúng tính ổn định thanh trên nền đàn hồi chịu nén theo mô hình liên kết một chiều giữa thanh và nền". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thư XIV, tr.52-57.
1519/07/2018Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hà Văn Quân, Lê Thanh Tâm (2018). "Nghiên cứu ứng xử cơ học của thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thư XIV, tr.549-556
1620/07/2018Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Công Thức (2018). "Tính toán nội lực, chuyển vị của thanh có liên kết dị hướng có độ mảnh lớn chịu uốn ngang và uốn dọc đồng thời". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thư XIV, tr.562-569.
1720/07/2018Đỗ Xuân Quý, Lương Xuân Bính, Hoàng Thanh Thúy (2018). "Tính toán nội lực, chuyển vị trong cấu kiện ray đường sắt chịu tác dụng của tĩnh - Hoạt tải bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo mô hình liên kết một chiều. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV, tr.556-561.
1823/11/2018Lương Xuân Bính, Lê Đắc Hiền, Vũ Ngọc Linh, Đỗ Xuân Quý, Hoàng Thanh Thúy (2018). "Cơ hội và thách thức đối với lĩnh vực kỹ thuật công nghệ giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghệ làn thứ tư". Hội thảo khoa học Cơ học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tr.107.
1912/10/2019Do Xuan Quy, Ta Thi Hien, Luong Xuan Binh, Hoang Van Tuan and Le Thanh Tam (2019). "Experimental research on dynamic response of beams with anisotropic restrains". Proceedings of the 5th international Conference on Enginneering Mechanics and Automation - ICEMA5, University of Engineering and Technology, PP 100-106, ISBN: 978-604-9955-18-1.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 04/07/2016Sách: Bài tập Sức Bền Vật Liệu - Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - tham gia biên soạn.