Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

HO-Anh-Cuong2015

PGS.TS. Hồ Anh Cương

0913249714
hoanhcuong@utc.edu.vn
  • - Bê tông xi măng, bê tông xi măng sử dụng cốt liệu có tính biến dạng cao (cao su nghiền).
  • - Bê tông asphalt gia cường cốt sợi phân tán.
  • - Kỹ thuật xây dựng, khai thác, quản lý, bảo trì đường ôtô.
  • - Quy hoạch Giao thông vận tải.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 21/09/2007 H. Knoflacher, D. Mohan, HO Anh Cuong: Two-wheelers – the backbone for a sustainable transport system in cities”. 23rd World Road Congress, Paris, 17-21 September, 2007
2 13/10/2008 A.C. HO, A. TURATSINZE and D.C. VU: Một số tính chất của bê tông xi măng cốt liệu cao su và khả năng áp dụng với bê tông dạng tấm lớn.. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 10/2008, trang 17-28
3 26/11/2008 A.C. HO, A. TURATSINZE and D.C. VU.: On the potential of rubber aggregates obtained by grinding end ¬ of ¬life tyres to improve the strain capacity of concrete. International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town (South Africa) 24-¬26 November 2008. Extended abstract, pp: 95-¬97, Full length paper available on CD, Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting II – M.G. Alexander (eds), 2008 Taylor & Francis Group, London, ISBN 139780415468503, pp: 123-¬129
4 13/10/2009 HO Anh Cuong, TURATSINZE Anaclet, VU Duc Chinh. “Investigation of effects of rubber aggregate on cracking propagation of rubberized concrete by acoustic emission”. Institute of Transport Science and Technology. Annual Science Technology and Environment Conference, Hanoi, Vietnam, 30/10/2009. Proceedings paper in Vietnamese, pp:8-16.
5 15/12/2009 A.C. HO, A. Turatsinze, A. Abou Chakra Guery, D. C. Vu. “Assets and limits of rubberized concrete”. Concrete Plant International (CPI), No 6, Dec. 2009.
6 20/10/2011 Anh Cuong Ho, Anaclet Turatsinze, Rashid Hameed, Duc Chinh Vu. Effects of rubber aggregates from grinded used tyres on the concrete resistance to cracking. Journal of Cleaner Production, In Press, Corrected Proof, Available online 20 October 2011. http://www.sciencedirect.com/.
7 02/02/2012 Anh Cuong HO, Anaclet TURATSINZE, Ariane ABOU-CHAKRA, Duc Chinh Vu. Rubberised concrete for the design of pavement on soil. International Journal of Materials Engineering Innovation (IJMATEI), Vol. 3, No. 2, 2012. Available online. http://www.inderscience.com/.
8 06/11/2012 ThS. Vũ Phương Thảo, TS. Hồ Anh Cương, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy, ThS. Nguyễn Ngọc Lân. Preliminary results of in-lab empirical research for fiber-reinfoced asphalt concrete’s properties in Viet Nam. Bridge and Highway Magazine. No. 11+12, 2012. Association Science Technical of Bridge and Highway Vietnam.
9 04/12/2012 ThS. Vũ Phương Thảo, TS. Hồ Anh Cương, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy, ThS. Nguyễn Ngọc Lân. Effect of cellulose and glass – fibers on modulus of elasticity of fiber reinforced asphalt concrete by experimental study. The Transport Journal. Ministry of Transport of Vietnam, 12, 2012.
10 05/03/2013 ThS. Vũ Ngọc Phương, TS. Hồ Anh Cương. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về hỗn hợp vữa nhựa trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 45, tháng 3/2014.
11 10/10/2013 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Vũ Phương Thảo, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy. Cải thiện đặc tính cơ học của Bê tông asphalt cấp phối chặt bằng sợi thủy tinh và cellulose phân tán.Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số đặc biệt, tháng 10/2013.
12 13/10/2013 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Vũ Phương Thảo, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy.Kết quả nghiên cứu thực nghiệm về khả năng chống vệt lún bánh xe của bê tông asphalt cốt sợi sử dụng bitum cải tiến PMB. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 10/2013.
13 09/12/2013 TS. Yasuhiro SHIOMI, ThS. HOÀNG Thanh Thuý, TS. HỒ Anh Cương. Đánh giá công tác phân làn đường phố Hà Nội và phương pháp mới về phân tích năng lực thông hành dòng giao thông hỗn hợp. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số 44, tháng 12/2013.
14 10/06/2014 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Nguyễn Huy Hùng. Nghiên cứu công tác đánh giá tác động môi trường tại một số dự án hạ tầng giao thông vận tải. Hội thảo khoa học: Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực xây dựng cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn, 31/3/2015. In trong kỷ yếu hội thảo.
15 14/10/2014 ThS. Vũ Phương Thảo, PGS.TS. Bùi Xuân Cậy.TS.Hồ Anh Cương, ThS Nguyễn Huy Hùng. Độ bền mỏi của vật liệu Bê tông asphalt gia cường sợi thủy tinh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 10/2014.
16 10/03/2015 ThS. Phạm Quỳnh Hương, TS. Hồ Anh Cương, PGS.TS. Phạm Văn Ký. Nghiên cứu đánh giá tác động của đơn vị ở đến tiêu thụ năng lượng trong giao thông và chất lượng cuộc sống của người dân tại Hà Nội. Tạp chí Cầu Đường. Số 3/2015.
17 11/03/2015 TS. Hồ Anh Cương, TS. Vũ Ngọc Trụ, ThS. Nguyễn Duy Thắng. Đánh giá độ nhám mặt đường bê tông nhựa có sử dụng lớp phủ TL-2000 trong điều kiện thực tế. Tạp chí Cầu Đường. Số 3/2015.
18 10/05/2016 ThS. Phạm Quang Khởi, TS. Hồ Anh Cương. Một số tính chất cơ lý của bê tông xi măng cát cốt sợi thép và khả năng áp dung trong kết cấu vỏ công trình ngầm.Tạp chí Giao thông Vận tải. ISSN 2354-0818
19 10/05/2016 TS. Vũ Phương Thảo, TS. Hồ Anh Cương. Sợi thủy tinh và khả năng gia cường sợi thủy tinh trong bê tông asphalt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải. ISSN 1859-4263
20 13/03/2017 TS. Hồ Anh Cương, ThS. Phạm Quang Khởi. Ảnh hưởng của cốt sợi thép phân tán trong việc tăng cường khả năng chống nứt do co ngót của bê tông xi măng cát.Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 3/2017.
21 11/04/2017 TS. Ngô Việt Đức, TS. Hồ Anh Cương, ThS Ngô Vũ Tuấn Anh. Phân tích độ nhậy các thông số đầu vào của mô hình, ứng dụng trong bài toán tính chiều sâu cacbonat của BTXM.Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 4/2017.
22 11/04/2017 TS. Hồ Anh Cương. Ảnh hưởng của số chày đầm đến một số đặc tính của Bê tông nhựa nóng được thiết kế theo phương pháp Marshall.Tạp chí Giao thông Vận tải. Số tháng 4/2017.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.