Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-the-ca-nhan

PGS.TS. Hồ Xuân Nam

+84978918968
hxnam@utc.edu.vn
  • Ứng dụng vật liệu và kết cấu tiên tiến trong công trình cầu, hầm
  • Ứng xử của vật liệu hạt rời ở trạng thái không bão hòa
  • Ảnh hưởng của việc xây dựng công trình ngầm đến lún bề mặt phía trên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/11/2008 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Mô phỏng vùng cục bộ đầu neo cáp DƯL”, Tạp chí Khoa học GTVT , số 24, 11/2008.
2 09/04/2009 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, “Tính toán phi tuyến dầm bê tông cốt thép”, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Toàn quốc, Hà Nội, 4/ 2009.
3 01/01/2010 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Nguyễn Viết Trung, “Effects of loading and temperature on gas permeability of concrete“, Science Journal of Transportation, No 2, Moscow-Chengdu-Hanoi, 1/2010.
4 02/09/2011 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon (2011). “Comportement hydromécanique des matériaux granulaires compactés non-saturés”, 20ème Congrès Français de Mécanique (CFM), Besançon,France.
5 09/12/2012 Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Phá hủy của lớp bê tông bảo vệ và ảnh hưởng đến tuổi thọ các kết cấu bê tông cốt thép, Tuyển tập Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 9, Hà Nội, 12/2012.
6 20/12/2012 X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2012), “Unsaturated resilient behavior of a natural compacted sand”, Springer Series in Unsaturated Soils: Research and Applications. Vol. 2, pp 151-159.
7 10/01/2013 X. N. Ho, H. Nowamooz, C. Chazallon, B. Migault (2013), “Influence of hydraulic hysteresis on the cyclic mechanical behavior of a natural compacted sand”, Multiphysical Testing of Soils and Shales, Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, 2013, pp. 87-92.
8 18/01/2013 H. Nowamooz, X. N. Ho, C. Chazallon, P. Hornych (2013). “Effective stress concept in the cyclic mechanical behaviour of a natural compacted sand”, Journal of Engineering Geology, N°152, pp. 67–76.(SCI).
9 09/04/2014 Hồ Xuân Nam, Trần Thế Truyền, “Resilient behavior of unsaturated compacted granular soil under repeated load”, Tuyển tập công trình khoa học, hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc, Ha noi, 4/2014.
10 16/04/2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Effect of hydraulic hysteresis on low-traffic pavement deflection". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.642-658.(SCIE).
11 17/04/2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). "Influence of fine content and water content on the resilient behaviour of a natural compacted sand". Road Materials and Pavement Design, Vol.15, No.3, pp.606-621.(SCIE).
12 20/10/2014 Xuan Nam Ho, Hossein Nowamooz, Cyrille Chazallon and Bernard Migault (2014). “Effective stress concept for the effect of hydraulic hysteresis on the resilient behavior of low traffic pavement”. International Journal of Pavement Engineering, Vol.16, No.2, pp.606-62.(SCIE).
13 06/08/2015 Lê Bá Anh, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam. “Analysis of compressive behavior of concrete with different aggregates by multiscale approaches”. Tuyển tập Hội nghị cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ XII, Đà Nẵng, 8/2015
14 05/11/2015 Hồ Xuân Nam, Lê Hà Linh (2015). “Ảnh hưởng của độ ẩm đất chặt tới sức chống cắt của vật liệu hạt rời”, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Giảng viên Trẻ Khoa Công Trình, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam.
15 12/12/2015 Nguyễn Đắc Đức, Ngô Văn Minh, Hồ Xuân Nam (2015). “Ứng xử của bản bê tông sử dụng thanh polymer cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của nhiệt độ thay đổi và tải trọng tĩnh”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 12.
16 01/02/2016 Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Hòa, Nguyễn Đắc Đức (2016). “Ảnh hưởng của biện pháp thi công và điều kiện địa chất đến hiện tượng nứt công trình hầm”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 1-2.
17 01/06/2016 Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của chu trình ướt-khô tới ứng xử của cát đắp nền”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 52, tháng 6.
18 01/08/2016 Hồ Xuân Nam (2016). “Ảnh hưởng của kết cấu và khoảng cách bố trí dầm ngang đến sự làm việc của cầu dầm thép liên hợp dạng thang”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 53, tháng 8.
19 30/11/2016 Tran Ngoc Hoa, Ho Xuan Nam, Tran The Truyen (2016). "Evaluation of creep effects on span deflection of prestressed continuous cantilever bridge based on ACI and CEB-FIB creep models", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
20 30/11/2016 Nguyen Thach Bich, Ho Xuan Nam (2016). "Analysis of factors affecting the surface subsidence due to shield tunnel construction", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
21 30/11/2016 Le Ba Danh, Ho Xuan Nam (2016). "Modeling damages and cracks growth in concrete beam using a 3D discrete element method", Special Issue of the Transport Journal – Sustainability in Civil Engineering (ISSN 2354-0818), Selected and peer reviewed papers from the 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106).
22 10/10/2017 Trần Ngọc Hòa, Trần Thế Truyền, Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Long (2017). “Ảnh hưởng của từ biến bê tông dầm mới đến độ võng và mô men uốn của các dầm khi mở rộng cầu cũ”, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, số 58, tháng 10.
23 01/11/2017 Hồ Xuân Nam, Vũ Đức Tân, Đặng Đức Việt (2017). “Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho vỏ hầm đúc sẵn”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số tháng 11.
24 15/11/2018 Le Ba Danh, Ho Xuan Nam. “Interfacial debonding modeling in composite material using a 3D discrete element method on a fragmentation test”. Tạp chí Giao thông Vận Tải (Kỷ yếu hội thảo quốc tế International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Số tháng 11), năm 2018
25 01/06/2019 Hồ Xuân Nam. “Ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao cho cọc của các công trình ở khu vực bị xâm thực”, Tạp chí Giao thông Vận Tải, số 6, năm 2019
26 01/07/2019 Hồ Xuân Nam. “Nghiên cứu kết cấu nhịp cầu Extradosed có sườn bằng bản thép lượn sóng”. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 6, năm 2019
27 10/12/2019 Trần Thế Truyền, Bùi Thanh Tùng, Đoàn Bảo Quốc, Hồ Xuân Nam. “Phân tích đặc điểm chịu lực và chỉ dẫn lựa chọn các kích thước cơ bản cho kết cấu cầu treo có trụ tháp thấp dành cho người đi bộ phù hợp với địa bàn vùng núi”. Tạp chí Cầu Đường, số tháng 12/2019.
28 20/02/2020 Lê Bá Anh, Hồ Xuân Nam, Trần Ngọc Duy. “Ứng xử của bê tông đường hầm ở Việt Nam dưới tác nhân hỏa hoạn”. Tạp chí GTVT số tháng 1+2/2020.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 29/06/2017 Công trình Nhân tạo Phần II. Giáo trình đại học, Nhà xuất bản GTVT, 2017: Chủ biên.
2 03/07/2019 Thiết kế Metro. Giáo trình đại học, Nhà xuất bản GTVT, 2019: Tham gia.
3 07/07/2019 Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu. Giáo trình cao học, Nhà xuất bản GTVT, 2019: Tham gia.