Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

12-nh-th(3)

ThS Hoàng Thanh Thuý

+84989619305
hoangthanhthuy0810@utc.edu.vn
  • 1. Urban Road
  • 2. Urban Planning
  • 3. Urban Management
  • 4. Semi-rigid pavement
  • 5. Transit-Oriented Development
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
131/12/2007A new method to analyze earth pressures and motion of retaining structures under earthquakes
231/01/2009Development of General Limit Equilibrium Method for the failure of retaining walls under seismic loading
331/12/2013Assessment of lane separation on streets and roads in Hanoi and a new methodology to analyze capacity of mixed traffic flow
430/09/2014Research on application of Solver Function to determine optimal vertical alignment in road design
526/08/2016Development of Generalized Limit Equilibrium Method (GLEM) for Stability Analysis of Bridge Abutments on Shallow Founddations
630/04/2017Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính toán ổn định mái đất nhiều lớp
730/04/2018Analysis for internal forces and displacements in rail bars of railways subjected to dead-live loads with FEM using tensionless spring modeling
802/03/2019Đánh giá năng lực thông hành nút giao thông có đèn tín hiệu bằng phương pháp định lượng có xét đến cấu hình của nút
930/04/2019Thiết kế cây xanh đường đô thị và một số vấn đề ở Việt Nam
1031/03/2020Phân tích - so sánh định tính các phương pháp thiết kế mặt đường nửa cứng và đề xuất ở Việt Nam
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.