Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thầy Hiến

TS Lê Văn Hiến

0981110910
hienlv@utc.edu.vn
  • Quan trắc công trình
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 GPS Structural Health Monitoring of long-span cable stayed bridges considering environmental effects based on time series analysis Proceedings of International Summer Symposium, JSCE, Osaka, Japan
2 Time-series analysis of GPS monitoring data from a long-span bridge considering the global deformation due to air temperature changes Journal of Civil Structural Health Monitoring, Springer ISSN: 2192-5452
3 Statistical condition assessment of a cable stayed bridge using GPS structural health monitoring data The 7th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2015, Torino, Italy
4 Investigation on the change of coefficient distributions in application of ARIMA model for long-term data processing of a numerical cable-stayed bridge Science journal of transportation, Especial Issue No. 6; International cooperation Journals MADI – SWJTU - UTC
5 Nghiên cứu sự tương quan giữa gió, nhiệt độ và chuyển vị của một số vị trí trên cầu Cần Thơ Tạp chí khoa học Giao thông vận tại, số 54
6 Xây dựng mô hình dự đoán chuyển vị của dầm chủ tại mặt cắt giữa nhịp chính cầu Cần Thơ từ số liệu quan trắc thông qua bài toán hồi quy Tạp chí khoa học Giao thông vận tại, số 55
7 Application of time series analysis for processing GPS long-term data of a cable-stayed bridge considering the temperature effects. Proceedings of International Conference on Smart Management of Infrastructures, Hanoi, Vietnam.
8 Outlier detection of ARIMA model coefficients estimated from GPS thermal deformation data for assessing structural condition of a cable-stayed bridge The 8th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2017, Brisbane, Australia.
9 Precision assessment of GPS-Real Time Kinematic data in structural health monitoring of bridge. The 8th International Conference of Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII 2017, Brisbane, Australia
10 Tạp chí Tài nguyên và môi trường
11 Tạp chí Tài nguyên và môi trường
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1