Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

ngo-van-minh1388

PGS.TS. Ngô Văn Minh

0994305555
minhngovan83@utc.edu.vn
  • Đánh giá, chuẩn đoán hư hỏng trong các công trình cầu (Evaluation of bridge)
  • Cơ học tính toán (Computational Mechanics)
  • Hư hỏng trong kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực (Defects in reinforced concrete and prestressed concrete)
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1Model for localized failure with thermo-plastic coupling: theoretical formulation and ED-FEM implementation VM Ngo, A Ibrahimbegović, D Brancherie Computers & Structures 127, 2-18
2Enriched Timoshenko beam finite element for modeling bending and shear failure of reinforced concrete frames NN Bui, M Ngo, M Nikolic, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computers & Structures 143, 9-18
3Softening behavior of quasi-brittle material under full thermo-mechanical coupling condition: Theoretical formulation and finite element implementation M Ngo, D Brancherie, A Ibrahimbegovic Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 281, 1-28
4Nonlinear instability problems including localized plastic failure and large deformations for extreme thermo-mechanical loads VM Ngo, A Ibrahimbegovic, E Hajdo Coupled Systems Mechanics 3 (1), 89-110
5Thermomechanics failure of RC composites: computational approach with enhanced beam model M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Coupled Systems Mechanics 3 (1), 111-145
6Continuum damage model for thermo-mechanical coupling in quasi-brittle materials M Ngo, A Ibrahimbegovic, D Brancherie Engineering Structures 50, 170-178
7Localized failure for coupled thermo-mechanics problems: applications to steel, concrete and reinforced concrete VM Ngo École normale supérieure de Cachan-ENS Cachan
8Numerical modelling of monotonic and cyclic response of anchorage steel bar. VM Ngo, P Jehel, A Ibrahimbegovic Workshop on Construction under Exceptional Conditions (CEC 2010), A0012
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 15/06/2016Hướng dẫn tăng cường kết cầu Cầu bê tông cốt thép bằng Vật liệu FRP theo Tiêu chuẩn ACI 440
2 01/09/2016Ứng dụng mô hình hệ thanh trong kết cấu cầu BTCT
3 04/09/2016Ví dụ tính toán cầu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép
4 15/09/2016Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011
5 27/07/2017Hư hỏng trên Cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn: nguyên nhân, biện pháp sửa chữa