Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nguyen-thi-cam-nhung5519

TS Nguyễn Thị Cẩm Nhung

0947610939
ncnhung@utc.edu.vn
  • + Phân tích động công trình
  • + Ứng xử phi tuyến hình học (biến dạng lớn) của kết cấu và phi tuyến vật liệu
  • + Quan trắc và phát hiện hư hỏng của kết cấu công trình
  • + Mô hình và mô phỏng ứng xử của vật liệu mới(piezo điện, composite)
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 03/05/2015Cơ Sỏ Công Trình Cầu, NXB GTVT, 2015, Tham gia
2 14/05/2016Công Trình Nhân Tạo F1, NXB GTVT, 2016, tham gia
3 04/08/2016Mố Trụ Cầu, NXB Đại Học Vinh, 2016, tham gia