Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

nguyen-duy-tien4805

PGS.TS. Nguyễn Duy Tiến

0912840678
ngduytien@utc.edu.vn
  • Ứng dụng vật liệu và kết cấu mới trong xây dựng và khai thác công trình cầu
  • Phân tích, đánh giá trạng thái công trình cầu hiện hữu
  • Phương pháp tính toán thiết kế kết cấu cầu
  • Phân tích phi tuyến kết cấu BTCT Tính toán vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu BTCT
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Nguyen Duy Tien; Hoang Viet Hai; Le Ba Anh: Survey for Application of Precast High Performance Concrete in Bridge Construction in Vietnam. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE), Hanoi, 26-27 November, 2016
2 Nguyen Tien Dung; Nguyen Duy Tien; Nguyen Hoang Quan: Experimental and modeling study of the effect of initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE), Hanoi, 26-27 November, 2016
3 Nguyễn Duy Tiến; Vương Đình Tùng: Ảnh hưởng của dạng liên kết ngang đến mô men uốn trong dầm bản cầu bê tông cốt thép lắp ghép. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 4/2016
4 Nguyễn Duy Tiến; Phạm Văn Chánh: Ảnh hưởng của các thông số kết cấu đến phân bố hoạt tải theo phương ngang trong cầu dầm bản bê tông lắp ghép. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 51, 2016
5 Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu bê tông và thép đai trong vùng sườn dầm bê tông cốt thép chịu cắt. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 3/2016
6 Nguyen Nhu Hieu, Mai Phu Son, Bui Duc Tiep, Nguyen Duy Tien, Nguyen Ngoc Long: Wave propagation in 2D periodic off-set triangular lattices. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng, 2015
7 Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Hòa: Thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu bệ cọc không gian. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 47, 2015
8 Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu thép trong phân tích dầm bê tông cốt thép chịu uốn và cắt kết hợp. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 46, 2014
9 Nguyễn Duy Tiến: Mô hình vật liệu bê tông vùng chịu nén khi uốn có xét đến hiệu ứng bao của cốt đai. Tạp chí GTVT, số tháng 3/2014
10 Trần Thế Truyền; Nguyễn Duy Tiến: Mô phỏng ứng xử cơ-nhiệt của bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ cao. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, số 42, 2013
11 Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Linh: Ứng dụng mô hình hệ thanh thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam, số 6, 2007
12 Nguyễn Duy Tiến; Nguyễn Việt Quân: Tổng quan về các đặc điểm của cầu Extradosed. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Việt-Đức "Những vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu", ĐHGTVT, tháng 10/2006
13 Nguyễn Duy Tiến; Trần Ngọc Linh: Phân tích vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép bằng mô hình hệ thanh. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học Việt-Đức "Những vấn đề mới trong tính toán thiết kế cầu", ĐHGTVT, tháng 10/2006
14 Nguyễn Duy Tiến; Nguyễn Ngọc Long: Tính toán phi tuyến dầm bê tông cốt thép. Tạp chí khoa học giao thông vận tải, Tập 1, tháng 11/2005
15 Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: A Model for Determination of the Plastic Rotation of RC Members under Bending and Shear Cracking. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 19, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2004
16 Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: Material Models for the Interaction of Bending Moment and Shear in RC Beams. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 18, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2003
17 Nguyen, D. T.; Graubner, C. -A.: Influence of Shear on the Rotation Capacity of RC Beams. Darmstadt Concrete – Annual Journal on Concrete and Concrete Structures, Vol. 17, Institut für Massivbau, TU Darmstadt, 2002
18 Nguyễn Duy Tiến; Trần Thế Truyền; Nguyễn Ngọc Long; Nguyễn Lê Minh: Khảo sát hiện trạng góp phần định hướng ứng dụng bê tông đổ tại chỗ trong xây dựng cầu ở Việt Nam. Tạp chí khoa học GTVT số 55, tháng 12/2016
19 Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Duy Tiến: Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công công trình giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo Quản lý XD, chỉnh trang và phát triển đô thị TPHCM. Bộ Xây dựng và UBND TPHCM, 10/2016.
20 Tran Viet Hung; Nguyen Duy Tien; Dao Van Dong: Experimental study on section curvature and ductility of reinforced geopolymer concrete beams. Science Journal of Transportation, 2017
21 Nguyễn Huy Cường; Phạm Thị Thanh Thủy; Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu xác định cường độ dính bám giữa bê tông thường và bê tông cốt lưới dệt phục vụ mục tiêu tăng cường kết cấu. Tạp chí khoa học GTVT số 63, tháng 4/2018
22 Chu Viết Bình; Nguyễn Duy Tiến: Ứng dụng công nghệ chế tạo dầm cầu bê tông dự ứng lực căng trước ở Việt Nam. Tạp chí GTVT số tháng 5/2018
23 Chien Khong Duc, Van-Phuc Hoang, Duy Tien Nguyen, Toan Thanh Dao: A Low-Cost, Flexible Pressure Capacitor Sensor Using Polyurethane for Wireless Vehicle Detection. Polymers, 2019
24 Trần Thanh Liêm, Nguyễn Duy Tiến: Hiệu quả của việc ứng dụng giải pháp kết cấu nhịp dầm bê tông - thép trong công trình cầu. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, tháng 6/2020
25 Ngô Đăng Quang, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Duy Tiến: Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, tháng 6/2020
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Phương pháp hiện đại phân tích kết cấu cầu. Giáo trình cao học, Nhà xuất bản GTVT, ISBN: 978-604-76-1865-1, 2019
2 Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nhà xuất bản GTVT, 2018
3 Kết cấu bê tông cốt thép. Giáo trình đại học, Nhà xuất bản GTVT, ISBN: 978-604-76-0925-3, 2016.
4 Phương pháp mô hình hệ thanh trong thiết kế kết cấu cầu bê tông cốt thép. Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN: 978-604-82-1800-3, 2016.