Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

chi(2)

ThS Nguyễn Huệ Chi

0913008633
huechi_uct@yahoo.com
  • Kỹ thuật xây dựng đường bộ
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 02/05/2005 Xác định áp lực nước lỗ rông và độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp bằng phương pháp sai phân hữu hạn với điều kiện biên là đường đồng ứng suất (Đề tài cấp Bộ - Thư ký)
2 02/05/2008 Thực trạng giao thông xe máy và các giải pháp sử dụng hợp lý giao thông xe máy ở thủ đô Hà Nội (Đề tài cấp Trường - Chủ nhiệm)
3 03/05/2010 Đánh giá chất lượng mặt đường bê tông trong xây dựng và khai thác (Đề tài cấp Bộ - Thư ký)
4 30/10/2017 Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bê tông siêu cường độ cốt sợi thép làm lớp phủ trong kết cấu mặt cầu (Đề tài KHCN Cấp Bộ CTB2014 - 04 - 09 - Thư ký)
5 28/12/2017 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế đảo giao thông hình tròn, hình xuyến trong tổ chức giao thông tại các nút giao thông trong địa bàn thành phố Hà Nội (Đề tài cấp Trường - T2017-CT-77 - Tham gia)
6 27/12/2019 Nghiên cứu xác định thời gian di chuyển của dòng giao thông hỗn hợp phục vụ tối ưu hóa lựa chọn hành trình tại khu vực Tây Nam Hà Nội T2019-CT-022-12 - Tham gia)
7 28/05/2020 Nghiên cứu, đề xuất khung chương trình đào tạo môn học ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng công trình giao thông T2019-CT-039 - 12 (Tham gia)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/07/2009 Tính chất, thiết kế và công nghệ bê tông xi măng làm đường (Tạp chí GTVT)
2 21/11/2017 Phân biệt nút giao thông có đảo tròn, đảo xuyến với nút giao thông hình xuyến hiện đại và giải pháp nâng cao an toàn giao thông (Tạp chí Cầu Đường)
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 31/12/2016 Xây dựng đường ô tô (NXB Giao thông Vận tải - Đồng tác giả: PGS.TS Lã Văn Chăm, TS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Trần Thị Cẩm Hà, ThS. Trần Danh Hợi)