Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-don

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

0912178594
nhhunggttp@utc.edu.vn
  • 1. Phân tích kết cấu công trình
  • 2. Kết cấu thép và cầu thép
  • 3. Động lực học công trình
  • 4. Xác định tham số kết cấu công trình
  • 5. Xác định hư hỏng trong kết cấu công trình
  • 6. Biến đổi Hilbert Huang ứng dụng trong công trình giao thông
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STT Thời gian Nội dung
1 01/11/2007 Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của dầm được tăng cường bằng dán bản thép (T2007-CT-11).
2 01/02/2010 Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu dao động do tác động gió và hoạt tải (moving load) của các công trình cầu dây văng (cable-stayed bridges) ở Việt Nam (tham gia)
3 31/12/2014 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (thư ký)
4 01/12/2015 Nghiên cứu các kỹ thuật xử lý kết quả đo dao động trong giám sát sức khỏe kết cấu công trình cầu (T2015-CT-25).
5 31/12/2015 Nghiên cứu đánh giá các hệ thống quan trắc hiện hành cho cầu dây văng và dây võng tại Việt Nam, Mã số DT154001 (thư ký)
6 31/12/2015 Nghiên cứu giải pháp giảm dao động cho cầu treo dây võng bằng thiết bị giảm chấn chủ động – Áp dụng cho cầu treo dây võng Thuận Phước, mã số: DT154006 (tham gia)
7 31/12/2016 Nghiên cứu ứng dụng kết quả quan trắc trong dự đoán tuổi thọ kết cấu nhịp cầu giàn thép trên tuyến đường sắt Bắc Nam, mã số: DT164050
8 21/12/2017 Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Networks) trong đánh giá khả năng làm việc thực tế của kết cấu nhịp cầu, mã số: T2017-CT-96
9 25/12/2019 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (GENETIC ALGORITHMS) TRONG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC THỰC TẾ CỦA KẾT CẤU TRỤ CẦU; Mã số: T2019-CT-048
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Từ ngày Đến ngày Địa điểm Nội dung
1 01/06/2003 Giảng dạy tại Trường Đại học GTVT
2 28/11/2009 01/07/2013 Đi học NCS
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 26/12/2012 Damage detection of simply supported beam under effect of moving load by Hilbert-Huang transform
2 26/05/2013 Vibration analysis of a multi-span continuous beam with cracks
3 26/05/2013 A multivariable grey model based on optimized background value and its application to subgrade settlement prediction
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 16/01/2015 15/10/2015 Vương Quang Hợp Học viên Nghiên cứu lựa chọn dạng kết cấu áo đường mềm phù hợp với khu vực huyện Mỹ Đức- TP. Hà Nội
2 17/04/2015 15/10/2015 Nguyễn Văn Minh Học viên Giám sát sức khỏe của cầu thông qua phương pháp phân tích xử lý tín hiệu hiện đại
3 18/11/2015 05/09/2016 Nguyễn Văn Dương Học viên NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NEURON NHÂN TẠO TRONG XÁC ĐỊNH HƯ HỎNG KẾT CẤU NHỊP CẦU
4 08/09/2016 Nguyễn Thúy Hằng Nghiên cứu sinh Nghiên cứu tăng cường tính năng dài hạn cho bản mặt cầu bê tông bằng vật liệu polyme
5 15/12/2017 15/12/2018 Đàm Hà Hoàng Ngân Học viên Phân tích ứng suất tại khu vực neo dây văng trên trụ tháp cầu Cao Lãnh
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 20/11/2003 Phân tích kết cấu cầu cong và cầu dây văng bằng Sap2000 (tham gia)
2 11/10/2005 Tính toán cầu đúc hẫng trên phần mềm Midas (tham gia)
3 10/06/2008 Phân tích cầu dây văng theo các giai đoạn bằng chương trình Midas 2006 (tham gia)