Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thuấn

PGS.TS. Nguyễn Hữu Thuấn

0944022555
nhthuan@utc.edu.vn
  • - Phương pháp số trong phân tích kết cấu cầu: Phương Pháp PTHH (FEM), Phương pháp Động lực học hạt mịn SPH (Smoothed Particles Hydrodynamics); Phương pháp hạt rời rạc DEM (Dicret element method). - Phân tích tương tác dòng chảy và kết cấu,ứng dụng trong tính toán công trình cầu chịu dòng chảy lũ: áp lực dòng chảy, phân tích xói,.. - Đánh giá độ bền và tuổi thọ khai thác công trình cầu. - Ứng dụng vật liệu Polyme/Composite trong sửa chữa công trình cầu
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/06/2010 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Nghiên cứu mô hình tính toán cầu dầm I liên hợp cong trên mặt bằng trong giai đoạn thi công , tạp chí KHGTVT
2 01/06/2010 Ngô Văn Minh, Nguyễn Hữu Thuấn et al,Phân tích số ứng xử của cốt thép neo trong bê tông dưới tác dụng của tải trọng tuyến tính và tải trọng lặp, Tạp chí Khoa học GTVT
3 31/12/2010 Trần Thế Truền, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Thí nghiệm và mô phỏng ảnh hưởng của tải trọng và nhiệt độ đến độ thấm của bê tông, Tạp chí Khoa học GTVT
4 01/03/2014 Huu Thuan NGUYEN et al, Numerical simulation on the flow and heat transfer of polymer powder in rotational molding, International Journal of Material Forming ISSN 1960-6206
5 02/03/2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Phương pháp không lưới SPH-ứng dụng trong mô phỏng số va chạm phá hủy cục bộ kết cấu thép thành mỏng, tạp chí GTVT
6 01/06/2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Ứng dụng khe co giãn đàn hồi (APJ) cho công trình cầu nhịp nhỏ và trung ở Việt Nam, tạp chí GTVT
7 10/06/2015 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Phân tích ảnh hưởng của các tham số hệ liên kết ngang đến ổn định của dầm thép mặt cắt I trong giai đoạn thi công bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tạp chí GTVT
8 15/02/2016 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Ứng xử cơ học của khe co giãn bằng vật liệu asphalt đàn hồi dưới tác dụng của tải trọng bánh xe và thay đổi nhiệt độ, tạp chí GTVT
9 15/06/2016 Huu Thuan NGUYEN et al,Damage in cable-anchorage systems of the my thuan cable-stayed bridge and proposed rehabilitation, The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
10 15/06/2016 Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Lực căng của dây cáp cầu treo dây văng khi có chuyển vị của dầm, tạp chí Cầu Đường.
11 15/06/2019 Nguyễn Hữu Thuấn et al, Đo đạc thực nghiệm và mô phỏng số nhận dạng dao động kết cấu nhịp cầu dây văng Mỹ Thuận, tạp chí GTVT
12 15/12/2016 Huu Thuan NGUYEN et al, Finite element analysis of bridge piers under barge collision load, The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
13 15/06/2017 Huu Thuan NGUYEN et al, Numerical simulation of reactive polymer flow during rotational molding using smoothed particle hydrodynamics method and experimental verification, International Journal of Material Forming ISSN 1960-6206
14 15/01/2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Tính toán lực va xô tàu, thuyền vào trụ cầu theo phân tích xác suất thống kê và lý thuyết độ tin cậy, Tạp chí GTVT.
15 15/02/2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Ảnh hưởng của tiết diện trụ cầu và góc va của tầu, thuyền đến lực va xô, tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
16 01/04/2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Mô phỏng trụ cầu chịu tải trọng va xe bằng phương pháp phần tử hữu hạn, tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải
17 15/06/2018 Nguyen Manh Hai, Nguyen Huu Thuan et al, Experimental study and numerical model for dynamic interaction of moving train and steel railway girder bridge, The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
18 15/06/2018 Nguyen Huu Thuan et al, Application of modal identification method in diagnosis of abutment and pier structure in highway, The 2018 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018), (The Transport Journal, ISSN 2354-0818)
19 15/06/2018 Nguyen Manh Hải, Nguyễn Hữu Thuấn et al, Độ võng động của cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của đoàn tàu: kết quả ngiên cứu trên mô hình số và thực nghiệm hiện trường, Khoa học Giao thông Vận tải/HNKHCN lần XXI
20 15/06/2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Trần Đức Nhiệm, Đánh giá xác suất sụp đổ trụ cầu dưới tác dụng của va xô tàu thuyền, Khoa học Giao thông Vận tải/HNKHCN lần XXI
21 01/11/2018 Nguyễn Hữu Thuấn, Mô phỏng dòng chảy xung quanh trụ cầu bằng phương pháp thủy động lực học hạt mịn SPH (smoothed particle hydrodynamics), tạp chí GTVT.
22 01/04/2019 Anh Tu DO, Huu Thuan NGUYEN et al, A combined finite difference and finite element model for temperature and stress predictions of cast-in-place cap beam on precast columns, Construction and Building Materials ISSN: 0950-0618
23 20/06/2019 Huu Thuan NGUYEN, Benoi Cosson, Anh Tu DO, Numerical simulation of submerged flow bridge scour under dam break flow using multi-phase SPH method, Mathematical Biosciences and Engineering ISSN: 1547-1063
24 31/07/2019 Nguyễn Hữu Thuấn, Phân tích úng xử cơ học động của trụ cầu thép dưới tác dụng của tải trọng va xe, Tạp chí GTVT, 2019
25 01/02/2020 Huu Thuan NGUYEN et al, Evaluation of Dynamic Impact of Flow with Bridge Pier Using Smoothed Particle Hydrodynamics Method, Progress in Computational Fluid Dynamics,Vol. 20, No. 6, 2020
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/01/2016 Sách tham khảo, Đánh giá công trình cầu theo tiêu chuẩn AASHTO LRFR 2011, tham gia, NXB XD, 2016
2 Giáo trình Khai thác và Kiểm định cầu, tham gia, NXB GTVT2017
3 01/01/2017 Sách tham khảo, Hư hỏng trên cầu bê tông dự ứng lực nhịp lớn: nguyên nhân, biện pháp sửa chữa, tham gia, 2017
4 01/01/2018 Sách tham khảo, Hướng dẫn đánh giá cầu đường ô tô theo phương pháp Hệ số tải trọng và hệ số sức kháng, Chủ biên, 2018.
5 01/01/2019 Sách tham khảo, Cầu thép theo TCVN 11823:2017, tác giả liên hệ, 2018
6 01/01/2019 Sách tham khảo, Hướng dẫn tính toán lực va xô tàu thuyền vào trụ cầu vượt sông theo TCVN 11823:2017, Chủ biên, 2019