Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

mi trà

ThS Nguyễn Thị Mi Trà

0987757635
nguyenmitra@utc.edu.vn
  • Công nghệ xây dựng đường ô tô.
  • Bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STTThời gianNội dung
128/12/2016Chủ trì đề tài cấp trường, mã số T2016-CT-76:"Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của viện Asphalt(AI) trong điều kiện Việt Nam"
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTTừ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dung
1
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTThời gianBài báo
108/09/2013"Phân tích kết quả và đề xuất áp dụng kết quả theo dõi dài hạn thử nghiệm mặt đường giao thông vùng Đồng bằng và Trung du Bắc bộ", Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 43-Tháng 9/2013,đồng tác giả
210/08/2015"Tổng hợp kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhựa đường đến các bệnh ung thư ", mục thông tin khoa học, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số 47-Tháng 8/2015
310/10/2016"Phân tích phương pháp thiết kế kết cấu áo đường của viện Asphalt và khả năng ứng dụng ở Việt Nam ", Tạp chí Cầu đường Việt Nam, tháng 10/2016
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STTTừ ngàyĐến ngàyHọ tênTrình độTóm tắt nghiên cứu
1Học viên
2Học viên
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.