Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

thầy Chính

TS Nguyễn Văn Chính

0243.7663441
chinhnv@utc.edu.vn
  • - Ứng dụng các công nghệ trắc địa hiện đại trong xây dựng và khai thác đường ô tô.
  • - Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trắc địa phục vụ kiểm soát chất lượng xây dựng và an toàn khai thác công trình giao thông
  • - Nghiên cứu công nghệ và phương pháp quan trắc chuyển vị công trìn giao thông
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1Phương pháp thành lập lưới đường chuyền cấp 2 bằng công nghệ GPS trong khảo sát đường ô tô- Tạp chí cầu đường Việt Nam số 8+9/2008
2Đánh giá ảnh hưởng của sai số ngắm gương đến kết quả đo cao lượng giác bằng máy TĐĐT- Tạp chí khoa học GTVT số 32- Trường đại học GTVT
3Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí quyển khi đo bằng máy TĐĐT và giải pháp khắc phục trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí khoa học GTVT số 40- Trường đại học GTVT
4Đánh giá độ chính xác đo cao bằng máy TĐĐT trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí cầu đường Việt Nam số 6/2013
5Ứng dụng máy TĐĐT phục vụ bố trí và kiểm tra độ cao trong thi công nút giao khác mức và đường trên cao trong điều kiện Việt Nam- Tạp chí giao thông vận tải số 7/2013 (Bộ GTVT)
6Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới quan trắc chuyển vị ngang khi xây dựng nền đường ô tô đắp trên đất yếu- Tạp chí cầu đường số 8/2015
7Ảnh hưởng của chiều dài cạnh đường chuyền cấp 2 và chiều dài tia ngắm khi sử dụng máy toàn đạc điện tử bố trí vị trí mặt bằng trong thi công đường ô tô- Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 51- tháng 4/2016
8Giải pháp kiểm định bán kính đường cong nằm nhằm nâng cao an toàn giao thông trên đường cong nằm. Kỷ yếu nhà khoa học trẻ ngành Giao thông vận tải năm 2016 (Đồng tác giả cùng TS Trần Văn Long- Khoa KHCB- ĐH GTVT)
9Đảm bảo độ chính xác khớp nối vị trí mặt bằng giữa tuyến đường và các công trình xây dựng trong khu vực- Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 56- tháng 2/2017 (Đồng tác giả cùng ThS. Hồ Sỹ Diệp)
10Một số bất cập trong tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức quan trắc biến dạng công trình ở Việt Nam
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1Trắc địa đại cương