Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Kien

PGS.TS. Phạm Hoàng Kiên

0975474828
phkien@utc.edu.vn
  • Động lực học công trình và các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
  •  • Thiết kế kháng chấn
  • • Thiết kế kháng gió
  • • Quan trắc kết cấu
  • • Chẩn đoán đánh giá tình trạng khai thác kỹ thuật của kết cấu
  • Phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông
  • • Bảo trì kết cấu
  • • Vật liệu và công nghệ mới: cọc phức hợp …
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1Steel Cable-Stayed Bridge – Technologies and Its Progress (Sách được viết bằng tiếng Nhật, tên tiếng Nhật : 鋼斜張橋‐技術とその返還; tên sách dịch sang tiếng Việt: “Cầu dây văng dầm thép – Kỹ thuật và tiến bộ”; JSCE, Hội kỹ sư Xây dựng Nhật Bản, 2010; ISBN 978-4-8106-0683-6;
2Cảm biến đo biến dạng và các ứng dụng trong quan trắc công trình xây dung; Nhà xuất bản xây dựng, 2016; ISBN 978-604-82-1837-9;