Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

img_0491-copy

GS.TS. Phạm Văn Ký

0913 564 691
Kypv156@gmail.com
  • Nghiên cứu thiết kế tối ưu và áp dụng trong thiết kế tuyến đường sắtTuyến mới và cải tạo đường sắt cũ
  • Phân tích các thông số kỹ thuật cơ bản để ứng dụng trong thiết kế đường sắt đô thị và Kết cấu tầng trên đường sắt đô thị
  • Nghiên cứu tuyến đường sắt cao tốc và Động lực học đường sắt
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
124/03/2021 test 3
226/03/2021test
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 14/03/2018Vật liệu đường sắt
2 02/03/2021Vật liệu đường sắt 2