Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

phạm văn phê

TS Phạm Văn Phê

0865651184
phe.phamvan@utc.edu.vn
  • 1. Phân tích ứng xử kết cấu thanh thành mỏng dưới tác dụng của các tải trọng phức hợp. 2. Phân tích ổn định của kết cấu dầm composite nhiều lớp và tấm sandwich. 3. Phân tích tuyến tính và phi tuyến của kết cấu dầm thép gia cố tấm dán (Bao gồm ứng suất phi tuyến ở bề mặt dính kết, vật liệu trực hướng, vật liệu song tuyến, phân tích dẻo, bong tách vật liệu, các dạng phá hoại của kết cấu, ảnh hưởng của biến dạng cắt, các lý thuyết dầm bậc cao).
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 08/10/2009 Quang, N.T. and Pham, P. V., (2009), “Bridges with Spatial Cable Systems - Theoretical Studies”, Conference of Environmental Science and Technology, Transport Science and Technology Institute, Vietnam, October 2009.
2 10/09/2014 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014), Finite-Element Formulations for the Spatial Static Response of Steel Beams Bonded to a GFRP Plate, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 141(4), 04014143.
3 18/09/2014 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2014), A shear deformable theory for the analysis of steel beams reinforced with GFRP plates, Journal of Thin-Walled Structures, 85, 165-182.
4 04/05/2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015), Nonshear Deformable Theory for Analysis of Steel Beams Reinforced with GFRP Plate Closed-Form Solution, Journal of Structural Engineering, ASCE, 141(12), 04015063.
5 04/05/2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015b), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Transverse Response, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 2015.
6 05/05/2015 Pham, P.V. and Mohareb, M. (2015c), Adhesive Stresses in wide flange steel beams bonded to GFRP plate under Twist, The International Conference on Civil, Structural and Transportation Engineering, Ottawa, Ontario, Canada, May 2015.
7 08/08/2016 Pham, P.V., Mohareb, M., and Fam, A., (2016), A higher order beam theory based on principle of stationary complementary strain energy, 24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics ICTAM, Montreal, Canada, August 2016.
8 08/11/2016 Pham, P.V., Mohareb, M., and Fam, A., (2016), Analysis of Steel Beams Strengthened with GFRP Plates Including Pre-existing Loading Effects, Journal of Structural Engineering, ASCE, 143(12)04017163.
9 04/07/2018 Phe, P.V., Magdi, M., and Fam,. A., (2018), "Lateral torsional buckling of STEEL beams strengthened with GFRP plate", Journal of Thin Walled Structures, 131, 55-75.
10 04/07/2018 Phe, P.V., Magdi, M., and Fam,. A., (2018), "Finite element formulation for the analysis of multilayered beams based on the principle of stationary complementary strain energy", Journal of Engineering Structures, 167, 287-307.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.