Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Tuan-Tran

TS Trần Anh Tuấn

0904965636
anh-tuan.tran@utc.edu.vn
  • Cơ học vật liệu và kết cấu
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 01/03/2015 Trần Anh Tuấn, Xác định điều kiện biên có hiệu cho dòng Stokes chảy trên bề mặt nhám có cấu trúc tuần hoàn, Hội nghị khoa học giảng viên trẻ khoa công trình (2015).
2 01/01/2016 A. T. Tran, H. LeQuang, H. Qi-Chang, Computation of the size-dependent elastic moduli of nano-fibrous and nano-porous composites by FFT, Composites Science and Technology, 135: 159-171 (2016).
3 01/08/2016 Trần Anh Tuấn, Hoàng Việt Hải, Trần Thị Bích Thảo, Phương trình tích phân biên trong phân tích ứng xử bản chịu uốn, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 53 (2016).
4 01/10/2016 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Duy Tiến, Phân tích ứng xử chịu uốn của bản đa giác sử dụng phương trình vi phân, tích phân biên, Tạp chí khoa học Giao thông vận tải, 54 (2016).
5 01/01/2017 A. T. Tran, H. LeQuang, H. Qi-Chang, Effective interfacial conditions for the Stokes flow of a fluid on periodically rough surfaces, Acta Mechanica, 228(5): 1851-1869 (2017).
6 01/11/2017 Đoàn Như Sơn, Trần Anh Tuấn, Phương pháp phần tử biên trong phân tích ứng xử một số kết cấu cầu dạng bản, Tạp chí Giao thông vận tải, 11 (2017).
7 19/07/2018 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Effective conductive properties of two-phase composites with curved interface oscilating in two direction, Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV, (2018).
8 01/10/2018 Trần Thị Cẩm Hà, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Anh Tuấn, Hoàng Việt Hải, Ứng xử chịu cắt của lớp phủ bê tông nhựa và vật liệu dính bám Epoxy trên bản thép, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, 66 (2018).
9 09/04/2019 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Lê Quang Hưng, Xác đinh hệ số truyền dẫn vĩ mô của vật liệu hỗn hợp với mặt phân giới cong gồ ghề bằng phương pháp đồng nhất hoá hai cấp độ, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập viện cơ học, (2019).
10 09/04/2019 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Điều kiện trượt có hiệu của dòng Stokes trên bề mặt rãnh có mặt cắt ngang hình thang, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 40 năm thành lập viện cơ học, (2019).
11 01/05/2019 Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Việt Hải, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Cẩm Hà, Đánh giá trạng thái biến dạng của kết cấu bản mặt cầu trực hướng có lớp phủ bê tông nhựa bằng thí nghiệm uốn 5 điểm, Tạp chí Giao thông vận tải, 5 (2019).
12 01/06/2019 Trần Anh Tuấn, Lê Bá Anh, Hoàng Việt Hải, Nguyễn Quang Tuấn, Mô hình hóa ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép - bê tông nhựa chịu uốn 5 điểm, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70.1 (2019)
13 01/10/2019 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Dòng chảy Stokes trên bề mặt gồ ghề có chiều dài trượt cục bộ biến thiên theo hàm số Cosine, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70.4 (2019).
14 01/10/2019 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Mô hình hóa dự báo ảnh hưởng của hàm lượng sợi đến mô đun đàn hồi của bê tông cốt sợi thuỷ tinh, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70.4 (2019).
15 01/12/2019 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Tính chất đàn hồi hiệu quả của vật liệu xếp lớp với mặt phân giới hoàn hảo, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70.5 (2019).
16 01/02/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Phân tích đặc trưng dòng chảy trong khe nứt của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử biên, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.2 (2020).
17 01/04/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Xác định tính dẫn nhiệt bất đẳng hướng có hiệu của vật liệu xếp lớp với mặt phân giới hoàn hảo, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.3 (2020).
18 01/04/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Xử lý tính suy biến trong phương pháp phần tử biên và ứng dụng cho dòng chảy Darcy qua môi trường vật liệu rỗng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.3 (2020).
19 01/04/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Lương Quang Anh, Phân tích ảnh hưởng của hư hỏng dính bám đến ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu thép - lớp phủ bê tông nhựa bằng mô hình uốn 5 điểm, Tạp chí Giao thông vận tải, 4 (2020).
20 22/05/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp hai pha với pha cốt sợi trụ được phân bố tuần hoàn, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, 14: 2V (2020).
21 01/06/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Mô phỏng ảnh hưởng của đặc trưng hình học và tỷ lệ thể tích của cốt sợi tới tính chất đàn hồi của composite gia cường cốt sợi, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.5 (2020).
22 01/06/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Xác định tính chất đàn hồi có hiệu của composite gia cường cốt sợi hình trụ phân bố tuần hoàn theo một phương, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.5 (2020).
23 28/07/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Ảnh hưởng của độ gồ ghề đến một số đặc tính thuỷ lực của vật liệu rỗng có chứa vết nứt đơn, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, 14: 3V (2020).
24 28/07/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Ảnh hưởng của độ rỗng vi mô đến hệ số khuếch tán ion clo hữu hiệu của đá xi măng, Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng, 14: 3V (2020).
25 01/08/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Ứng xử nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp xếp lớp có kể đến mặt phân giới gồ ghề giữa các lớp, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.6 (2020).
26 01/08/2020 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải, Trần Đức Nhiệm, Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71.6 (2020).
27 24/09/2020 D. H. Nguyen, H. LeQuang, Q. C. He, T. T. Nguyen, A. T. Tran, The effective thermal conductivity of composites with interfaces oscillating in two directions around a curved surface, Acta Mechanica, 231: 5063–5103 (2020).
28 12/11/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Đức Thọ, Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu composite gốc xi măng trong xây dựng, Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (2020).
29 15/12/2020 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Duy Hữu, Homogenization – based modelling of reinforced concrete for estimating the effective stiffness tensor of reinforced concrete slabs, The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020).
30 15/12/2020 Minh-Quan Thai, Sy-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Tran and Phu-Son Mai, A homogenization approach for effective viscoelastic behavior of concrete materials taking account on the effect of inclusion geometry, The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020).
31 01/02/2021 D. H. Nguyen, H. LeQuang, Q. C. He, A. T. Tran, Generalized Hill-Mendel lemma and equivalent inclusion method for determining the effective thermal conductivity of composites with imperfect interfaces, Applied Mathematical Modelling, 90: 624-649 (2021).
32 01/02/2021 Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Hiệu ứng hư hỏng dính bám trong mô hình uốn năm điểm dành cho mặt cầu thép trực hướng và lớp phủ bê tông nhựa, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, 72.2 (2021).
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 18/01/2018 Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần: Ứng xử tuyến tính