Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

1

GS.TS. Trần Đức Nhiệm

0903 446 067
tdnhiem@utc.edu.vn
• 1.Phân tích kết cấu và ứng suất/Structural and stress analysis2.Độ tin cậy của kết cấu công trình/The Reliability of Structuré3.Kết cấu và công nghệ hiện đại trong XD cầu/Modern structure and technology in bridge engineering4.Mỏi và tuổi thọ mỏi của kết cấu/The fatigue and fatigue life of the structure5.Chẩn đoán và đánh giá cầu và kết cấu/Diagosis and evaluation of bridges and structures
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 01/03/2018Công nghệ thi công - Kết cấu nhịp cầu