Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

học

TS Trần Quang Học

0963814555
tranhocutc@gmail.com
  • Trắc địa công trình,
  • Quan trắc và GIS ứng dụng
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 Khảo sát độ chính xác điểm mặt bằng của thiết bị bay không người lái UAV trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Hội thảo quốc tế tại trường DH Giao thông Vận tải tháng 12/2017.
2 Nghiên cứu phát triển mô hình quản lý cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông đường bộ và ứng dụng trên một số tuyến đường chính tại quân Đống Đa TP. Hà Nội. Tạp chí GTVT, năm 2017.
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo lún phù hợp trong phân tích và dự báo lún nền đất yếu từ kết quả quan trắc. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 58 kỳ 4(2017) 93-100.
4 Giải pháp quan trắc sạt trượt đất tại Km7+500, tuyến đường 152 từ Sapa đi Bản Dền. Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ, khoa Công trình 2018.
5 Quan trắc chuyển dịch ngang mố trụ cầu bằng phương pháp hướng chuẩn. Tạp chí khoa học GTVT số 18, năm 2007.
6 Phương pháp xử lý số liệu đường chuyền khuyết phương vị. Tạp chí khoa học GTVT số 28, năm 2009.
7 Phương pháp tính chuyển hệ tọa độ nhà nước về hệ tọa độ công trình. Tạp chí khoa học GTVT số 34, năm 2011.
8 Учет влияния кривизны Земли при инженерно-геодезических работах // М.- Геодезия и аэрофотосъемка. -№ 1. -2012.
9 Оценка точности вычисления координат в проекции Гаусса-Крюгера по результатам спутниковых измерений. М.- Геодезия и аэрофотосъемка. -№ 2. -2012.
10 Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo bằng GPS và máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ phẳng khi thành lập lưới trắc địa công trình. Tạp chí KH GTVT số .... năm 2014.
11 Khảo sát biến dạng chiều dài khi thiết kế và thi công tuyến đường có chiều dài lớn. Tạp chí Cầu đường, số 4 năm 2015.
12 Nghiên cứu phương pháp xử lý kết hợp trị đo GPS và máy toàn đạc điện tử trong hệ tọa độ vuông góc không gian khi thành lập lưới trắc địa công trình. Tạp chí khoa học GTVT, số 49 năm 2015
13 Nghiên cứu phương pháp chuyền độ cao qua sông lớn bằng công nghệ GPS khi thành lập lưới độ cao trong xây dựng cầu. Tạp chí khoa học GTVT, số 56 năm 2016.
14 Nghiên cứu ứng dụng GIS trong quản lý thu gom rác thải đô thị. Tạp chí GTVT, năm 2017.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.