Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

TranTheHiep

ThS Trần Thế Hiệp

0913084276
tranthehiep@gmail.com
  • - Xây dựng và ứng dụng các phần mềm tự động hóa thiết kế cầu đường.
  • - Nghiên cứu, phân tích tính toán kết cấu đặc biệt.
  • - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong địa kỹ thuật công trình.
  • - Kiểm định công trình cầu đường.
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.