Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Trịnh Minh Hải

TS Trịnh Minh Hải

091261612
minhhai.trinh79@gmail.com
  • 1. Nghiên cứu các giải pháp và công nghệ kiểm định, đánh giá khả năng chịu tải của công trình.
  • 2. Nghiên cứu giải pháp sửa chữa, gia cường kết cấu bằng vật liệu compozit trong điều kiện thi công phức tạp. Chế tạo kết cấu bằng vật liệu compozit và các giải pháp bảo vệ chống xâm thực đối với kết cấu thép và bê tông cốt thép.
  • 3. Mô hình hóa, nghiên cứu ứng xử của kết cấu.
  • 4. Nghiên cứu các giải pháp tối ưu cho kết cấu công trình.
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 28/08/2004 Tính tấm trên nền đàn hồi hai hệ số bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tập 1 - Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7 - Đồ Sơn, 27-28/8/2004
2 28/08/2004 Mô hình hóa thanh cong thành mỏng bằng phần tử hữu hạn. Tập 2 - Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 7 - Đồ Sơn, 27-28/8/2004
3 09/12/2009 SIMULATIONS NUMERIQUES DES OUVRAGES DE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS AVEC PRISE EN COMPTE DE LA PRODUCTION D’HYDROGENE Journée des doctorants 9/12/2009 – Ecole Doctorale «Sciences de la Matière » de Rennes
4 15/12/2012 Ứng dụng công nghệ TYFO® FIBRWRAP® trong sửa chữa khẩn cấp mặt cầu BTCT đảm bảo giao thông. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, Số 6 -2012.
5 15/12/2012 CIDEX và ROTAFLEX lưới sợi thủy tinh nhằm gia cố cho BT asphalt và cải tạo xử lý vết nứt” - Kỷ yếu Hội thảo “Thiết kế và xây dựng đường ô tô và sân bay bền vững bằng bê tông xi măng” do Trường ĐH GTVT và Hội Khoa học CT Hàng không tổ chức 2012.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
1 04/06/2016 Bài tập Sức bền Vật liệu - Nhà Xuất bản Giao thông vận tải