Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

Trịnh Thị Hiếu

ThS Trịnh Thị Hiếu

0983434648
trinhhieudsb@gmail.com
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STT Thời gian Bài báo
1 01/10/2013 Giải pháp hiệu quả khi thiết kế sửa chữa mặt đường sân đỗ tại sân bay nội bài
2 16/11/2014 Đánh giá sức chịu tải mặt đường sân bay tại sân bay Cam Ranh bằng phương pháp không phá hủy
3 10/07/2015 Xác định số phân cấp PCN mặt đường sân bay bằng phương pháp không phá hủy HWD
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STT Từ ngày Đến ngày Họ tên Trình độ Tóm tắt nghiên cứu
1 Học viên
Google Scholar
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STT Ngày xuất bản Tiêu đề
Chưa có dữ liệu.