Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

anh-the-tt-vuong

TS Trương Trọng Vương

0976250573
1732697327@qq.com
  • Nghiên cứu tính toán ổn định đường sắt không khe nối cho đường sắt có máng đá balat, đường sắt kiểu tấm bản, đường sắt đô thị
  • Nghiên cứu các loại hình kết cấu tầng trên đường cao tốc, đường sắt đô thị
  • Nghiên cứu về duy tu bảo dưỡng đường sắt cao tốc, đường sắt độ thị
  • Nghiên cứu về động lực học đường săt, lập trình các mô hình động lực học đầu máy toa xe-kết cấu đường ray, từ đó để nghiên cứu ứng xử động lực học, ghiên cứu ứng xử mỏi...
  • Tiêu chuẩn nghiệm thu, tiêu chuẩn thí nghiệm các kết cấu tầng trên đường sắt như ray, tà vẹt, phụ kiện, ghi, mối hàn...
CÁC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
STTThời gianNội dung
112/06/2008Luận văn thạc sỹ: "Nghiên cứu tính toán ghi hàn liền cho đường sắt không khe nối vượt khu gian"
201/07/2012Các bệnh hại của lớp giảm chấn CA, phụ kiện liên kết trên tuyến ĐS cao tốc.
301/06/2014Nghiên cứu và phân tích các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản.
424/01/2015Luận Văn Tiến sỹ: Nghiên cứu đặc tính động lực học và các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản loại I (CRTSI); Bản tiếng Trung
505/12/2015Nghiên cứu kiểm toán mật độ bê tong dự ứng lực cho cầu ray 50kg/m và L=25 đường sắt khổ 1000mm và 1435mm.
605/12/2016Nghiên cứu xây dựng sổ tay động lực học đường sắt khổ 1435 mm
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTTừ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dung
110/03/200712/06/2008Luận Văn thạc sỹNghiên cứu tính toán ghi hàn liền cho đường sắt không khe nối vượt khu gian
210/09/200924/01/2015Luận Văn tiến sỹNghiên cứu đặc tính động lực học và các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản loại I (CRTSI); Bản tiếng Trung, làm nghiên cứu tại trường ĐH tây Nam Trung Quốc "CRTSI型板式轨道的动力特性及伤损影响研究"
305/08/201010/12/2012Thuộc hạng mục trọng điểm quốc gia Trung quốc 973Các bệnh hại của lớp giảm chấn CA, phụ kiện liên kết trên tuyến ĐS cao tốc.
405/12/201210/10/2014Thuộc hạng mục trọng điểm quốc gia Trung quốc 973Nghiên cứu và phân tích các bệnh hại của ĐS cao tốc kiểu tấm bản.
505/03/201531/10/2017Đề tài cấp BộNghiên cứu kiểm toán mật độ bê tong dự ứng lực cho cầu ray 50kg/m và L=25 đường sắt khổ 1000mm và 1435mm.
605/01/201615/12/2017Đề tài cấp BộNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SỔ TAY ĐỘNG LỰC HỌC ĐƯỜNG SẮT ÁP DỤNG CHO KHỔ ĐƯỜNG 1435 MM Ở VIỆT NAM
731/03/201730/03/2019Đề tài cấp BộNghiên cứu đề xuất mô hình quản lý vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng đường sắt đô thị tại Việt Nam
805/01/201830/03/2019Đề tài cấp trườngĐánh giá các loại phụ kiện trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bằng mô hình động lực học; MÃ SỐ: T2018-CT-013
915/03/201827/12/2019Đề tài cấp bộNGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ LẮP THỬ NGHIỆM GHI ĐƠN PHỔ THÔNG (LOẠI G1/9 VÀ TG1/10) ĐẶT TRÊN TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM; Mã số: DT183009
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTThời gianBài báo
125/09/2014Influence of fastener stiffness mutation in ballastless track on dynamic characteristics of high-speed trains, Đăng trên tạp chí công trình đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ), năm 2014
215/10/2015Contrastive Study on the Influence of Irregularity Spectrum on Train-track System Dynamics Characteristics, Đăng trên tạp chí thiết kế đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ), năm 2015
315/11/2015Mô phỏng mô hình động lực học và tính toán tải trọng động của đoàn tàu bằng phần mềm LS-DYNA, Hội nghị khoa học giảng viên trẻ khoa Công trình - ĐHGTVT, năm 2015
420/12/2016NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH CHO MỘT ĐOẠN TUYẾN CÁT LINH - HÀ ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC, Đăng trên tạp chí GT VT và trên kỷ hiếu hội nghị an toàn giao thông Việt Nam, năm 2016
520/12/2016CÁC NHÓM GIẢI PHÁP ĐẢM BẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT, đăng trên kỷ hiếu hội nghị an toàn giao thông Việt Nam, năm 2016
615/04/2017The Influence of Temperature Gradient and Void on High Speed Track System Dynamics Response, Đăng trên tạp chí đường sắt Trung Quốc (bài báo quốc tế EI ),năm 2017
720/09/2017NGHIÊN CỨU KHOẢNG CÁCH TÀ VẸT TẠI VỊ TRÍ MỐI NỐI CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC, Đăng trên tạp chí GT VT, năm 2017
825/04/2019Nghiên cứu mô hình quản lý doanh nghiệp khai thác vận hành đường sắt đô thị ở Việt Nam, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 4 năm 2019
920/05/2019Nghiên cứu các loại phụ kiện trên tuyến Cát Linh-Hà Đông bằng mô hình động lực học, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 5 năm 2019
1020/10/2020NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN THIẾT KẾ HÌNH HỌC GHI TG1/10 LƯỠI GHI CONG TÂM GHI ĐÚC CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM, Đăng trên tạp chí GT VT, tháng 11 năm 2020
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STTTừ ngàyĐến ngàyHọ tênTrình độTóm tắt nghiên cứu
115/03/201520/12/2016Nguyễn Minh TuấnHọc viênNGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LÚN NỀN ĐƯỜNG SẮT CẢI TẠO KHỔ ĐƯỜNG 1000MM ĐỂ NÂNG CAO TỐC ĐỘ CHẠY TÀU
208/09/201630/12/2017Lưu Văn HạnhHọc viênNGHIÊN CỨU MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG KỸ THUẬT DUY TU, BẢO DƯỠNG GHI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
305/04/201730/12/2017Lê Khắc CườngHọc viênNghiên cứu kỹ thuật kiểm tra, đánh giá khuyết tật ray cho Đường sắt Đô thị Việt Nam
405/03/201817/12/2019Nguyễn Đức AnhHọc viênNGHIÊN CỨU TÍNH TOÀN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH CHỊU LỰC CỦA CÁC BỘ PHẬN GHI N=10 LƯỠI GHI CONG KHỔ 1000MM CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI – TP. HỒ CHÍ MINH
525/12/201825/12/2020Phạm Đình SangHọc viênNGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÍNH CHỊU LỰC CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC GHI N=10 LƯỠI GHI CONG CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
625/12/201825/12/2020XokjalernkoonKHOUANCHUBJALERNHọc viênNGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG THÍ NGHIỆM TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC ĐẶT TRÊN GHI
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 20/07/2019KẾT CẤU TẦNG TRÊN ĐƯỜNG SẮT KHÔNG KHE NỐI, NXB GTVT, NĂM 2019