Thông tin chung

Giảng dạy

Publications

Đề tài - Dự án

Phát minh - Sáng chế

CMT_Sy_04

TS Vũ Đức Sỹ

0946195885
vuducsy@utc.edu.vn
CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TẢI TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
STTThời gianBài báo
101/10/2003Tính toán độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp trong trường hợp chiều sâu đặt giếng cát hoặc bấc thấm không đến đáy của khu vực gây lún (Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 10/2003, Trang 12)
201/11/2003Tự động hóa tính toán độ lún tổng cộng của nền đường ô tô đắp trên đất yếu và độ cố kết theo thời gian của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đắp (Tạp chí Giao thông vận tải, Số 11/2003, Trang 47)
301/12/2003Phương pháp xác định Gradien thủy lực ban đầu Io của đất sét bằng thiết bị thí nghiệm thấm ELE (Tạp chí Giao thông vận tải, Số 12/2003, Trang 54)
401/05/2004Xác định áp lực nước lỗ rỗng và độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp bằng phương pháp sai phân hữu hạn với điều kiện biên là đường đồng ứng suất (Đề tài khoa học cấp Bộ số 2238; Tháng 05/2004)
501/03/2012Nghiên cứu bước đầu sử dụng ảnh vệ tinh trong lập dự án sân bay, cảng hàng không (Tạp chí Khoa học GTVT số 37 tháng 03/2012)
601/11/2012Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học của Bê tông giàu cát đầm lăn làm lớp móng mặt đường Bê tông xi măng (Tạp chí Cầu đường Việt Nam số (11+12)/2012)
701/01/2014So sánh kết quả phân tích ổn định mái dốc theo phương pháp phần tử hữu hạn bằng phương trình HNN-ReSS và phương pháp giải tích (Tạp chí Cầu đường ISSN 1859-459X - Số tháng 1+2 năm 2014 Tr.38-41)
801/07/2014Xây dựng và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Kỷ yếu hội thảo khoa học 7/2014 - Đại học GTVT)
901/11/2015Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc đường và nâng cao an toàn giao thông tại nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu cho các đô thị lớn ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2015 - Tập 1; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải - 2015 - Trang 308)
1001/11/2015Thực trạng và giải pháp góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn của Việt Nam (Tạp chí Giao thông vận tải tháng 11/2015)
SÁCH XUẤT BẢN
STTThời gian xuất bảnTiêu đề
101/03/2009Thiết kế Nền Mặt Đường ÔTô
HỌC VIÊN/NGHIÊN CỨU SINH HƯỚNG DẪN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TIẾN SĨ
STTTừ ngàyĐến ngàyHọ tênTrình độTóm tắt nghiên cứu
1Học viên
Google Scholar
STTNgày xuất bảnTiêu đề
Chưa có dữ liệu.
STTNgày xuất bảnTiêu đề
1 01/03/2009Thiết kế Nền Mặt Đường ÔTô