TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021

Title: Implementation of AI tools for the better management of current transportation infrastructures

Summary: The amount of data available regarding transportation infrastructures is constantly increasing. Whether it comes from regular minor inspections or from major interventions, this data is normally stored on a database to be further used. However, the amount of data that actually gets to be used is quite low. Many factors can be pointed out to justify this, being the lack of time and the amount of data to process on the top list of such factors. In this regard, the use of Artificial Intelligence (AI) algorithms can be very valuable. In this thesis, the management process of civil infrastructures will be reviewed, the key stages of the management process to be upgraded with AI algorithms will be identified and developed. This work will finalize with the implementation of the developed algorithms within a case study using data from an ongoing research project.

Tên đề tài: Triển khai các công cụ AI để nâng cao hiệu quả quản lý các cơ sở hạ tầng giao thông

Tóm tắt: Lượng dữ liệu cơ bản và dữ liệu đo đạc/chẩn đoán trong quá trình khai thác cơ sở hạ tầng giao thông không ngừng tăng lên. Cho dù được thu thập từ những công việc kiểm tra nhỏ – thường xuyên hay từ những can thiệp lớn, như kiểm định cầu đánh giá an toàn công trình, dữ liệu thu được thường đưa vào lưu trữ dưới dạng hồ sơ hoặc cơ sở dữ liệu để sau này dùng. Tuy nhiên, lượng dữ liệu thực sự được sử dụng hiệu quả là rất thấp. Nhiều yếu tố có thể được chỉ ra để lý giải cho điều này, đó là thiếu thời gian và số lượng dữ liệu để xử lý – phân tích triệt để. Về vấn đề này, việc sử dụng các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI) rất có giá trị. Cách thực hiện là lưu trữ dữ liệu thành các khối mảng, có thể truy cập nhanh và sâu vào các trường bên trong tại mọi thời điểm và ở bất cứ ở đâu thông qua hệ thống Internet vạn vật (IoT). Trong luận án này, đầu tiên quy trình quản lý cơ sở hạ tầng giao thông hiện tại sẽ được xem xét phân tích và đánh giá. Các giai đoạn chính của quy trình quản lý và bảo trì công trình sẽ được hỗ trợ bằng các thuật toán AI. Nội dung nghiên cứu, các thuật toán AI được phát triển trong luận án sẽ được ứng dụng và đối chứng cho công tác quản lý cầu đường ở Châu Âu cũng như Việt Nam.

Giảng viên hướng dẫn: GS. Jose Matos và PGS.TS. Bùi Tiến Thành

Trường liên kết: Đại học Tổng hợp Minho (Bồ Đào Nha)

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Thông tin liên hệ: GS. Jose Matos và PGS.TS. Bùi Tiến Thành (Email: btthanh@utc.edu.vn )

Thời hạn: 15 tháng 6 năm 2021

Tôi có đam mê rất lớn trong ngành công nghệ thông tin và mong muốn được chia sẻ kiến thức của mình đến thật nhiều người

Gửi đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *